L'acció mediambiental

Objectiu medioambiental

El consum anual per persona es troba entre els 7 i els 10kg de roba ó de residu téxtil, sense tenir en compte la quantitat de residu d'aquests tipus que genera l'industria del sector. La recollida selectiva de roba usada, sabates, roba de la llar i altres residus tèxtils, per a la seva revalorització, ofereix oportunitats per a la reutilització en el mercat de segona mà i redueix de forma considerable el volum de residus que van a parar als abocadors o incineradores. Ampliar la vida útil de la roba es també una aposta per fomentar la reutilització i la reducció del consum de recursos. Durant l'any 2010 es van recollir més de 6.000 tones de roba, una part significativa de la qual es va reintroduir en la societat mitjançant la xarxa de 15 botigues de moda de segona mà.

Educació medioambiental

Campanyes d'educació i sensibilització ambiental

La cooperativa Roba Amiga ofereix una eina, complementària i fonamentalment per sensibilitzar a la ciutadania envers la gestió de la roba usada, l'educació ambiental. La realització d'aquesta activitat ha suposat l'assoliment d'un dels objectius fundacionals de la cooperativa: l'eix educació-informació-comunicació.

L'exposició s'acompanya de tallers per infants i alhora és un punt de difusió de l'activitat de la cooperativa Roba Amiga.

En aquesta línia, s'ha apostat per tenir presència en les fires, instituts d'educació secundaria, festes dels barris, cogressos, jornades, etc.