L'acció social

Objectiu social

 

 

Les empreses d'inserció sociolaboral ofereixen treball, formació i hàbits laborals a persones en processos d'inserció laboral mitjançant itineraris personalitzats i acompanyats de tècnics en inserció i producció, integrant-les en una activitat empresarial, per a que , en un futur, puguin accedir a altres llocs de treball i assolir la plena autonomia per a poder desenvolupar-se professional i personalment en la societat optant a feines en empreses ordinàries.

A demés de l'oferta laboral totes les entitats realitzen tasques de formació en col·laboració amb diferents plans ocupacionals de les administracions locals i també acullen persones que estan realitzant treballs per la comunitat com a mesures penals alternatives.

Una altra raó social d'existir les entitats de la Cooperativa és l'entrega social de roba en col·laboració amb Serveis Socials i altres entitats de l'economia social,  així com posar a disposició una amplia oferta social de roba de qualitat a totes aquelles persones que tenen dificultats per adquirir aquests productes a  altres establiments així com a les persones que posen en pràctica hàbits de consum responsable mitjançant l'adquisició de productes de segona mà.

Actualment, la Cooperativa Roba Amiga, integra l'activitat de 7 empreses d'inserció que en conjunt ofereixen feina a més de 170 persones, de les quals el 60% estan en procés d'inserció.