L'empresa amiga

“Empresa amiga” és un programa de col·laboració amb diferents empreses  per a trobar

  • Aliances a nivell institucional, empresarial i social per al desenvolupament del programa Roba Amiga i la seva difusió.
  • Corresponsabilitat Ambiental i Social. Col·laborar amb els productors tèxtils en els processos de recollida i reciclatge dels residus generats pel mercat.
  • Patrocini. Per exemple: cedir espai per a contenidors (supermercats, benzineres, etc.), fomentar el missatge de reciclatge del tèxtil entre la societat (clubs esportius, xarxa de botigues), fent donacions, etc.

US RECOMANEM VISITAR AQUESTES WEB's AMIGUES:

(CompraSocial! té per objectiu augmentar l'impacte social de totes les empreses socials catalanes (empreses d'inserció, centres especials de treball i entitats de comerç just) que promouen la inclusió al mercat de treball de persones en situació o risc d'exclusió social.

(CompraSocial! El millor per a tu. El millor per a tots.

Mitjançant (CompraSocial! tothom pot:

(1! Contractar productes i serveis necessaris i de qualitat.

(2! Practicar el consum ètic i la compra responsable.

(3! Complir la Llei d'Integració Social del Minusvàlid mitjançant la contractació de serveis o la compra de productes, quan no es pugui satisfer l'obligatorietat de reservar un mínim del 2% dels llocs de treball per a persones discapacitades en empreses i organitzacions de més de 50 treballadors.

(4! Conèixer la qualitat professional de persones en procés d'inserció que podrien esdevenir treballadors de les empreses, organitzacions i administracions usuàries del portal.

 Textil > Recollida roba usada >   link empreses de recollida de roba a Catalunya