Missió, visió i valors

La missió

La recollida selectiva de roba usada, roba de llar, sabates i altres residus tèxtils per a la seva revaloració a través de la reutilització i el reciclatge, mitjançant un model de negoci eficient, que fomenti la integració de persones.

La visió

Ser la referència en la gestió de residus tèxtils a nivell nacional mitjançant un model sostenible, econòmicament rendible i socialment integrador.

Els valors

Ser la referència en la gestió del residu tèxtil significa: Impulsar un model de gestió professionalitzat per al residu tèxtil.

Significa ser reconegut per la societat, per les empreses, l'administració i els mitjans de comunicació com una empresa responsable envers el medi ambient, la integració de les persones i el foment del comerç just.

Ser una referència com a model d'inserció laboral.