Missió, visió i valors

La missió

La recollida selectiva de roba usada, roba de llar, sabates i altres residus tèxtils per a la seva revaloració a través de la reutilització i el reciclatge, mitjançant un model de negoci eficient, que fomenti la integració de persones.

La visió

Ser la referència en la gestió de residus tèxtils a nivell nacional mitjançant un model sostenible, econòmicament rendible i socialment integrador.

Els valors

Ser la referència en la gestió del residu tèxtil significa impulsar un model de gestió professionalitzat per al residu tèxtil.

Significa ser reconegut per la societat, per les empreses, l'administració i els mitjans de comunicació com una empresa responsable envers el medi ambient, la integració de les persones i el foment del comerç just.

Ser una referència com a model d'inserció laboral.