Transparència

El Consell Rector és l’òrgan de representació de la cooperativa i actualment està format per:

Presidència, Marc Pintor, en representació de Solidança.

Secretari, Xavier Puig, en representació de Formació i Treball.

Vocal, Isabel Lorenzo, en representació d’Engrunes.

Interventora de comptes, Marina Arnau en representació de Recibaix.

 

Estatuts de la cooperativa