Abocar-se al contenidor és perillós !!!

24/01/2013

Avui s’han començat a col•locar a la xarxa pròpia de contenidors, 1.500 cartells avisant de la perillositat d’abocar-se dintre del contenidor de recollida de roba i sabates.