Contenidors taronges per recollir la roba de Barcelona

13/12/2016

El concurs de la recollida de roba a la ciutat de Barcelona la guanyen entitats marca Roba Amiga.

 

Un cop finalitzat el concurs per la recollida del residu tèxtil a la ciutat de Barcelona, aquesta ha quedat dividida en dues zones, la nord i la sud, i s'encarregaran de la recollida d'aquesta roba dues entitats socials, Solidança (empresa membre de la Cooperativa Roba Amiga) i Engrunes (marca Roba Amiga), la primera farà la zona nord i la segona la Sud.

L' empresa d'inserció Solidança Treball, SL., amb aquesta nova oportunitat de treballar una part de Barcelona ciutat podrà crear 14 nous llocs de treball d'inserció per gestionar tota la roba recollida

Amb aquest resultat, els veïns i veïnes de Barcelona continuen contribuint al funcionament d'aquestes dues entitats, a l'arrelament en el territori català d'empreses socials catalanes i al creixement de l'economia social i medi ambiental.