Educació ambiental a l'Escola Pia d'Olot

14/12/2015

L'Escola Pia d' Olot ens va convidar a participar a unes jornades de sensibilització.

Les entitats tenim com a objectiu utilitzar la nostra activitat com a mitjà per arribar a les noves generacions i ajudar a els mestres a transmetre la importància de la reutilització i el reciclatge.

Amb les xerrades a les escoles veiem l'interes dels nens i nenes i la capacitat que tenen per entendre la necessitat de classificar correctament el rebuig generat a cada llar, així com formular preguntes que els generen la nostra intervenció, ja que els contenidors de selectiva i els taronjes per la roba estan presents en el paisatge de tots els municipis.