El conseller de Territori i Sostenibilitat Lluís Recoder, la Cooperativa Roba Amiga i el grup Indite

13/09/2011

 

A Catalunya es generen prop de 185.000 t/any de residus tèxtils que representen al voltant del 4% del total de residus municipals generats. D’aquest total, només es recullen selectivament al voltant de 15.000 t/any i d’aquest, se n’aprofita prop del 40% a través de la seva reutilització.

 

El Programa de Gestió de Residus municipals de Catalunya, pel que fa als residus tèxtils, recull actuacions per a fomentar la recollida selectiva, i posterior reutilització de tèxtils.

 

L’any 2002 va néixer el Programa Roba Amiga, que va agrupar entitats socials amb l’objetiu de gestionar i comercialitzar roba usada potenciant llocs de treballs de persones en situació d’exclusió social. En l’actualitat, el Programa Roba Amiba aplega 17 entitats, disposa de 25 botigues de venda de roba de segona mà, prop de 1.450 contenidors per a recollir roba repartits en el territori català i dóna feina a 165 persones, 90 d’elles en risc d’exclusió social.

 

L’esforç del grup Inditex en el projecte és d’especial interès per l’impacte que la seva participació pot tenir en la resta del sector, pel benefici afegit d’exemplificar el compromis per la sostenibilitat des de la vessant econòmica, ambiental i social. Aquest compromís es concreta en el seu concepte de botiga ecoeficient, que abasta totes las botigues del grup.

 

El protocol signat avui, pioner a l’estat espanyol, estableix un conjunt d’actuacions per a fomentar la recollida, la reutilització i el reciclatge dels residus tèxtils a Catalunya i, d’aquesta forma, dotar aquesta gestió d’un model sostenible que propiciï l’aprofitament màxim del residu.

 

Una de les primeres actuacions resultat d’aquest protocol és la signatura, que es formalitza també avui, d’un conveni entre el grup Inditex i la Cooperativa Roba Amiga per impulsar mesures quant a instal.lacions de gestió de residus tèxtils, ampliació de recollida selectiva i creació de llocs de treball afavorint col·lectius d’inserció social, en el qual Inditex col·laborarà econòmicament amb una quantitat de 450.000 € en tres anys.

 

Atesos els objectius de la iniciativa, cal posar de relleu la importància d’aquesta col·laboració públic-privada en un marc que suposa un pas endavant en l’aplicació voluntària del principi de responsabilitat ampliada del productor, per primera vegada al nostre país.

 

En aquest sentit, és voluntat de Territori i Sostenibilitat avançar cap a la incorporació de nous agents del sector tèxtil català i de la resta de l’Estat per garantir la millor gestó ambiental dels residus tèxtils, avançant en aquest procés cap a la co-responsabilitat en les etapes posteriors a l’ús de la roba.

 

 

13 de setembre de 2011