La Economia social de l'estat es reuneix a Roba Amiga

22/05/2018

Celebració de l'assemblea anual d' AERESS a la planta de gestió de Solidança.

Aquest any l'Assemblea General de Socis de AERESS es va celebrar a la planta de Solidança a Sant Just Desvern (Barcelona) els dies 17 i 18 de maig. En aquests dos dies es van visitar les instal·lacions d'aquesta entitat membre de la Cooperativa Roba Amiga, que inclou un Centre de Preparació per a la reutilització de RAEE autoritzat i la planta de classificació de residu tèxtil, i AERESS va donar a conèixer les xifres ambientals i socials de la xarxa, va desenvolupar grups de treball específics entorn a RAEE, tèxtil, social i normatiu, i es va analitzar el context estratègic del sector, a més d'abordar temes generals de l'associació.

A més es va incloure una petita CONFERÈNCIA titulada "Context d'oportunitat i claus estratègiques per al sector dels recuperadors d'economia social i solidària", en la qual es van tractar diverses temàtiques d'interès per a totes les entitats com la nova Llei de Contractació Pública, l'Estratègia espanyola d'Economia Circular, o l'aliança amb empreses. Per a això hem es va comptar amb diferents ponències.