La recollida a les comarques gironines en alça

16/09/2016

El primer semestre d'aquest any mostra un creixement d'un 60%

Els números de la recollida del primer semestre del 2016 a les comarques Gironines mostren un augment substancial de la roba recollida en tota la província, en el 2015 es van recollir 357 tones i aquest 2016 s'han gestionat 574 tones amb  gairebé el mateix número de contenidors.

Aquesta pujada de la roba usada depositada en els 400 contenidors repartits per més de 80 municipis gironins es deu a diferents línies de treball que es van posar en marxa en el 2015 i que han donat el seu fruit aquest 2016, com són,  l'augment del personal de recollida,  la freqüència de pas per cada contenidor , la millora i augment de la flota de vehicles, les mesures de seguretat implementades en els contenidors en els darrers anys, la col·laboració i proximitat amb les forces de seguretat i els ajuntaments per tal d'evitar el mal ús del contenidor , i les campanyes de sensibilització i informació en diferents mitjans.

Amb totes aquestes mides estem fent possible que tota la roba que els veïns i veïnes de cada municipi decideixen donar per formar part del projecte de les diferents entitats de la Cooperativa Roba Amiga, arribi a el seu destí en les millors condicions possibles i que la seva revalorització  vagi en augment, a l'igual que la recollida i gestió.