La recollida de contenidors tèxtils, servei essencial per garantir la salubritat de l’espai públic

25/06/2020

Durant l’estat d’alarma la Cooperativa Roba Amiga ha mantingut el servei essencial de recollida selectiva de residu tèxtil als contenidors ubicats a via pública repartits per tot Catalunya, amb un servei de qualitat i gestionant de manera eficient tot tipus d’incidències.

Les entitats socials de la Cooperativa hem fet un gran esforç, per tal de mantenir aquest servei essencial, en acord amb els municipis amb els que treballem, i sota la necessitat vital de mantenir la salubritat dels espais públics, evitant tot tipus d’acumulació de roba.

Hem garantit un servei essencial per sobre de les nostres capacitats,  donat que l’estat d’alarma i el confinament ha afectat econòmicament en tots els àmbits que fan possible aquest servei al no poder valoritzar aquest article per cap de les seves vies.

En tot moment ens hem adaptat a les necessitats de les diferents fases de desconfinament, adaptant el servei i garantint la seguretat del personal que gestiona l’activitat. Per reduir al màxim el contacte amb altres persones, es van suspendre temporalment els serveis a domicili.

Les entitats de la cooperativa Roba Amiga, a més de seguir treballant per la sostenibilitat mediambiental, han mantingut compromesa amb la continuïtat dels llocs de feina dels seus treballadors i treballadores. Tot i que algunes de les entitats que en formen part han hagut d’aplicar un ERTO durant l’estat d’alarma, l’atenció i el suport tant emocional com econòmic als treballadors no ha cessat, ja que la majoria de persones que desenvolupen aquesta activitat són persones en risc d’exclusió social que estan contractades a través d’un itinerari d’inserció sociolaboral a les entitats de la Cooperativa.

Amb la reobertura d’activitats que forçosament havíem hagut d’aturar, hem pres totes les mesures necessàries de desinfecció a les nostres plantes i a les botigues amb la seva reobertura, higienitzant la roba de segona mà i els espais, de manera que es pugui treballar i comprar de manera segura.