La teva ROBA a la Setmana Europea de la prevenció del Residu

17/11/2017

Del 18 al 24 de Novembre es realitzen accions per la prevenció de residus a tota Europa.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (European Week of Waste Reduction) neix d'un projecte que rep el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea. L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. 

A Catalunya la EWWR la coordina i gestiona l'Agencia Catalana del Residu.

Quins són els objectius de la EWWR?

  • Donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria.
  • Fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d'Europa.
  • Fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus.
  • Fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, producció).

És per tots aquests objectius que les entitats Roba Amiga realitzen diferent accions arreu de Catalunya relacionades amb la reducció del residu tèxtil urbà que és un dels dos pilars que sostenen el nostre projecte juntament amb la inserció social.

Per més informació referent a la EWWR: www.arc.cat/agendaewwr

Informació addicional