Llocs de treball 2016 a Roba Amiga

21/04/2017

La gestió de la roba usada motor de l'economia social.

Com cada any, la Cooperativa, ha fet el balanç social de l'activitat de les 5 empreses d'inserció que la formen: Adad-L'Encant, Formació i Treball, Recibaix, Solidança i Troballes, per a poder fer una valoració del 2016 i continuar treballant plegats per aconseguir els objectius comuns: crear llocs de treball de persones en risc d'exclusió social i consolidar la recollida de roba usada a tot el territori català, participant activament en la reducció de rebuig tèxtil en els abocadors. 

Aquest 2016 ha estat un any de canvis i nous reptes, en el que totes les entitats han continuat apostant per la contractació de persones que degut a diferents circumstàncies es troben al llindar de la pobresa i de retruc les seves famílies, i per la participació en plans formatius de l'administració i altres entitats socials. Amb aquest tipus de contractes i accions el que s'aconsegueix és que aquestes persones que estan passant un mal moment o que ja fa temps que no aconsegueixen un treball, es tornin a posar al dia mitjançant els itineraris d'inserció que es duen a terme a cada entitat, d'aquesta manera el treballador rep formació, assessorament i una experiència nova que el podrà ajudar a  incorporar-se a una empresa ordinària després d'acabar el seu itinerari personalitzat, el qual estarà elaborat i supervisat per professionals de  l'entitat i dels Serveis Socials del municipi.

La recollida de 8.278.268 kgs de roba ha generat 170 LLOCS DE TREBALL:

- Persones en risc exclusió social.............................................. 99 persones

- Personal d'estructura............................................................... 71 persones