Més de 13.900 tones de roba usada recollida

23/02/2023

La cooperativa Roba Amiga ha recollit 13.904.774 quilos de roba a Catalunya a través dels 3.030 contenidors taronges i punts de recollida Roba Amiga repartits als 568 municipis i empreses col·laboradores.

La gestió d’aquest residu durant el 2022 va evitar l’emissió d’un total de 347.619 tones de CO2 a l’atmosfera -càlcul desenvolupat a través de ECO-TLC-, però el valor del projecte tèxtil de Roba Amiga va més enllà: el gest de dipositar la roba als contenidors taronges ha permès generar un total de 324 llocs de treball d’inserció per a persones en situació de vulnerabilitat social, creixent un 76% respecte 2021.

El valor diferencial del projecte és que en cada una d’aquestes fases hi treballen persones que es troben en risc d’exclusió social; persones que dins del seu itinerari sociolaboral tenen l’oportunitat d’accedir a una feina. Els contractes d’inserció són contractes estables (mínim de 6 mesos), regulats a través de la Llei d’Empreses d’Inserció, que permeten a la persona recuperar o adquirir hàbits laborals i especialitzar-se en un ofici per accedir a un lloc de feina al mercat ordinari. Un cop el treballador/a dóna el salt a l’empresa ordinària, el seu lloc de feina és ocupat per una altra persona en situació de vulnerabilitat que inicia un nou itinerari d’inserció. A més de ser una eina-pont cap al món laboral, els contractes d’inserció també aporten estabilitat económica i emocional.

La Cooperativa Roba Amiga, formada per vuit empreses d’inserció que administren els contenidors i fan la recollida de roba usada. Després de la recollida, la roba es porta a les plantes de tractament tèxtils on passa per un procés de tria i classificació en funció de l’estat i la tipologia de les peces, per la seva posterior reutilització i reciclatge.

Pel que fa al tractament tèxtil, aproximadament el 50% del material recollit es prepara per a la seva reutilització. Un 45% es prepara per al seu reciclatge a noves fibres. I el 5% restant s’utilitza en projectes de cogeneració elèctrica i calorífica. Aquest projecte segueix un model d'economia circular i sostenible en el temps que genera un doble impacte:

● Social: genera llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social.
● Ambiental: converteix el residu en un recurs a través de la reutilització i s’evita la generació d’emissions de CO2 al medi ambient.

La roba recollida que es pot reutilitzar es gestiona per a la seva posterior distribució. Aquesta es pot destinar a persones provinents dels Serveis Socials, així com per a la comercialització a les botigues de segona mà promogudes per les entitats de Roba Amiga, on s’ofereix a preus assequibles per fomentar la reutilització i el consum responsable. Actualment la Cooperativa compte amb botigues per tota Catalunya.

Per tant, aquests resultats ens animen un any més a seguir treballant per un model d'economia circular i social en què la gestió del residu tèxtil suposa una gran oportunitat de creació de llocs a treball per la inserció laboral.