Presència de Roba Amiga a Sant Cugat

11/08/2009

Col·locació de nous contenidors Roba Amiga a Sant Cugat del Vallès