Residu tèxtil, fracció obligatoria a tots els municipis a partir del 2025

14/06/2018

La nova llei Europea marca fites a els estats membres en la gestió de residus urbans, 55% en el 2025.

Les entitats de la marca Roba Amiga col·laborem amb els ajuntaments catalans per minimitzar l'efecte del residu tèxtil en els abocadors i per conscienciar que aquesta fracció també compta, i la nostra trajectòria garanteix que gestionant d'una manera eficient el residu tèxtil els municipis es van acostant a les noves imposicions Europees respecte als objectius de reciclatge de residus urbans d' un 55% en el 2025 incloent la recollida selectiva de RESIDU TÈXTIL per aquest mateix any, de residus domèstics perillosos a partir de 2022, i de biològics en 2023.


Des de Roba Amiga calculem que un contenidor arriba al seu ple rendiment després d'un any de la seva implantació i que la ràtio de contenidor / habitant òptim és d'1 contenidor taronja per cada 1000 habitants, acompanyat de campanyes de sensibilització i de control de qualitat, i  tenint en compte que tot municipi amb menys de 1000 habitants hauria de tenir  contenidors de residu tèxtil en els seus carrers.


La Unió Europea va aprovar el passat 29 de maig la normativa comunitària on marca objectius obligatoris de reciclatge de residus urbans que aniran creixent de forma gradual fins a arribar al 65% a 2035, així com de reduir-los en els abocadors fins a un màxim del 10% en aquest mateix any.


Els governs dels vint i vuit han donat suport  aquests nous objectius, que  a l'abril van rebre la conformitat del Parlament Europeu i que entraran en vigor 20 dies després que siguin publicades en el Diari Oficial de la UE. Amb aquesta nova llei les ciutats dels països membre estaran obligades a reciclar el 55% dels residus urbans el 2025, el 60% el 2030 i el 65% en 2035.