Roba Amiga i la Fundació CEPAIM treball conjunt per els refugiats.

26/09/2017

Amb aquesta nova aliança augmenta l'entrega social de roba per col.lectius desfavorits.

A partir del mes de setembre l'empresa d'inserció ADAD L'Encant SLU, membre de la Cooperativa Roba Amiga, ha signat un conveni amb la Fundació CEPAIM  per regular la donació de roba a persones nouvingudes que tinguin aquesta necessitat, d'aquesta manera s'amplia el ventall de la oferta social creant xarxes a nivell local i estatal per a que families en situacions desfavorides puguin adaptar-se a els seus nous llocs de residencia amb les necessitats bàsiques cobertes.

La Fundació CEPAIM és una organització independent, cohesionada i sostenible que dóna respostes a dinàmiques socials relacionades amb el fet migratori i amb els processos d'exclusió social. Referent pràctic i teòric en l'aplicació coherent de polítiques transversals d'interculturalitat, gestió de la diversitat, igualtat de gènere, cohesió social, desenvolupament local i codesenvolupament, prenent com a base d'actuació el territori. www.cepaim.org