Roba Amiga, una cooperativa d'empreses d'inserció

27/04/2015

Les empreses que formen la Cooperativa Roba Amiga són reconegudes com a prestadores de serveis d'interès econòmic general

El Consell de Ministres del 24 d'abril ha aprobat noves mesures que suposen un important impuls a les Empreses d'Inserció (EEII) com són el reconeixement de les EEII com entitats que presten serveis d'interès econòmic general, mesures per a facilitar el trànsit de les empreses d'inserció a les empreses ordinàries i la participació de les empreses d'inserció en els procediments d'adjudicació de contractes amb reserva de participació en el sector públic.

 

 

Mitjançant  la modificació de l'artícle 5 de la Ley 5/2011, de Economia Social, les Empreses d' Inserció, constituides i calificades segons la normativa vigent, han estat declarades com entitats prestadores de serveis d'interès econòmic general. D'aquesta forma es reconeix a les empreses d'inserció com una font de creació de treball per a aquelles persones amb majors dificultats per a accedir al mercat laboral.

Per a més informació:

http://aeress.org/Noticias/Otras-noticias-de-interes/Las-Empresas-de-Insercion-declaradas-entidades-prestadoras-de-servicios-de-interes-economico-general

Font: AERESS  www.aeress.org