Descripció del projecte

El consorci d'entitats de la Cooperativa Roba Amiga, és una entitat sense ànim de lucre.

Està format en l'actualitat per les següents empreses d'inserció: ADAD-L'Encant, Andròmines, Engrunes, Formació i Treball, Recibaix , Solidança, i Tapís.

Té per objectiu modernitzar el sector en termes d'eficiència i rendibilitat, fent el procés de gestió de la roba de segona mà a Catalunya més eficient, per reduir al màxim els residus tèxtils a través d'un model que promogui la inserció de persones en situació o amb risc d'exclusió social.