El residu: informació general

Introducció

La recollida i recuperació de residus per a la seva reintroducció en el mercat ha estat una activitat desenvolupada tradicionalment per entitats socials, que han trobat en aquesta especialització un filó d'ocupació innovador per a l'inserció de persones en situació de risc social.

El creixement d'aquesta activitat i a seva consolidació en el mercat ha generat una nova activtat empresarial amb dos trets d'identitat específics: el social i el mediambiental, que adquireixen protagonisme en front al econòmic, objectiu per excel·lència de qualsevol activitat empresarial. Avui en dia, les empreses d'inserció laboral s'han transformat en un agent estratègic de transformació de la nostre societat. Amb la seva tasca introdueixen valors com la sostenibilitat social, ambiental i econòmica, i son un referent en la difusió i promoció de la pràctica ambientalista de les 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar).

  • RESIDU TÈXTIL: El residu tèxtil recollit es divideix en reutilitzable, reciclable i rebuig.
  • RESIDU TÈXTIL RECICLABLE: Del 60% de residu recollit, segons les cates realitzades extrauria un 75% potencialment reciclable que es descompon en un 49% de cotó, un 34% Llana i un 17% de Fibres sintètiques.