El contenidor taronja al Wasteinprogress

10/01/2017

Roba Amiga porta la recollida selectiva de roba usada al Fòrum mediambiental de Girona

ADAD - L'Encant, empresa membre de la cooperativa Roba Amiga estarà present a  la  primera edició del Fòrum Internacional sobre Gestió de Residus Municipals "Wasteinprogress" que tindrà lloc a la Fira de Girona els dies 6,7 i 8 de febrer del 2017.

En aquest Fòrum representants de municipis de tot el món explicaran com han aconseguit taxes de recollida selectiva al voltant del 60%, en concret 12 ciutats explicaran el seu model de recollida selectiva.

També estaran presents les principals empreses del país relacionades amb la recollida selectiva i l'objectiu principal d'aquestes jornades és l'intercanvi d'experiències i crear un marc relacional per donar eines a els representants dels municipis per millorar les taxes de recollida que malauradament encara estan per sota dels nivells òptims.

El residu tèxtil a l'estat no està reconegut com un residu però les empreses de Roba Amiga es dediquen a la gestió de la roba usada tractant-la com un residu amb les mateixes possibilitats que els altres ja que es pot reutilitzar, reciclar i recuperar, i a demés  amb el model d'empreses d'inserció per persones en risc d'exclusió social es creen oportunitats laborals.

A l'evitar que la roba vagi a l'abocador hi ha un estalvi econòmic per a tots els contribuents i un estalvi energètic mesurable, a demés de que fa possible l'entrega social de roba per famílies en situació de vulnerabilitat .